• WIELOPOZIOMOWA DRUŻYNA HARCERSKA „ORŁY” 

    „...Harcerzem być, to wcale nie wada, Harcerzem być, każdemu wypada…”

       Drużyna Harcerska „Orły” działająca przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Starej Błotnicy powstała jesienią 2013 roku. Drużyna liczy 25 harcerzy- uczniów szkoły, którzy poznają ideały i tradycje harcerskie, zdobywają nowe wiadomości i umiejętności oraz uczą się jak pomagać innym.

     

     

     

     

    Harcerze spotykają się na zbiórkach w środy o godz. 16: 15 (dwa razy w miesiącu), gdzie uczą się Prawa Harcerskiego, piosenek, pląsów oraz okrzyków harcerskich. Spotkania są okazją do poznania nowego środowiska, nawiązania serdecznych, rówieśniczych kontaktów, pozwalają poszerzyć zainteresowania dzieci, a przede wszystkim stwarzają okazję do zdrowej rywalizacji i doskonałej zabawy.

    Opiekę nad harcerzami sprawują drużynowi: Joanna Celuch 
    i Mateusz Żupiński.

     

    Harcerze systematycznie i solidnie realizują zadania wynikające z Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego. Biorą czynny udział w zlotach hufcowych na których zajmują czołowe miejsca, zawsze godnie reprezentując szkołę.

     

    POZDRAWIAMY WSZYSTKICH, KTÓRZY BYLI LUB BĘDĄ HARCERZAMI: CZUWAJ!!!

     

    Aktualne informacje znajdują się na naszej stronie:

     https://www.facebook.com/I-Wielopoziomowa-Błotnicka-Drużyna-Harcerska-Orły-443602392475419/

   • brak danych