•  

    Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej 2018/ 2019

    Termin wpisania ocen klasyfikacji śródrocznej do dziennika lekcyjnego.

    21 stycznia 2019 r.

    Termin klasyfikacji śródrocznej

    - zebranie rady pedagogicznej szkoły podstawowej i klasyfikacja śródroczna uczniów szkoły podstawowej z klasami gimnazjalnymi

    23 stycznia 2019 r.

    Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach,   w tym niedostatecznych i nagannych- na zebraniu z rodzicami.

    30 maja 2019 r.

    Termin wpisania ocen klasyfikacyjnych rocznych do dziennika

    11 czerwca 2019 r.

    Termin klasyfikacji rocznej

     

    -zebranie rady pedagogicznej szkoły podstawowej i klasyfikacja roczna uczniów szkoły podstawowej z klasami gimnazjalnymi

     

    13 czerwca 2019 r.