• Plan spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/ 2019

    L.P

    Termin spotkania                     z rodzicami uczniów

    Cel

    Uwagi

    1.

    19 września 2018/

    środa

     

    Początek                    z dyrektorem

      

     godz. 14.00

     

     

     

    Wybór rady rodziców.

    zapoznanie ze statutem szkoły, procedurami ds., bezpieczeństwa, organizacja życia grupy  w roku szkolnym 2018/2019

     

     

    Oddziały przedszkolne w Starym Kadłubie

     

     

     

     

     

     

    25 września 2018/

    wtorek

     

    Początek                    z dyrektorem

      

     godz. 15.00

     

     

    Wybór rady rodziców.

    zapoznanie ze statutem szkoły, procedurami ds., bezpieczeństwa, organizacja życia klasy w roku szkolnym 2018/ 2019

     

     

    Szkoła w Starej Błotnicy

     

     

    Wszyscy nauczyciele pozostają w pokoju nauczycielskim do dyspozycji rodziców od godz. 15.00- 17.00

    2.

    25 października 2018 r./ czwartek

    godz. 15.00- 17.00

    Dzień otwarty dla rodziców

    Obecni wszyscy nauczyciele, zgodnie z wykazem sal.

     

    Nauczyciele odpowiadają na kwestie indywidualne rodziców.

     

     

    3.

    22.11. 2018/

    czwartek

     godz. 15.00- 17.00

    Dzień otwarty dla rodziców

    Obecni wszyscy nauczyciele, zgodnie z wykazem sal.

     

    Nauczyciele odpowiadają na kwestie indywidualne rodziców.

     

     

    4.

    29 listopada 2018/

    czwartek

     godz. 14.00

    Przedstawienie diagnozy gotowości szkolnej- grupa sześciolatków

    Zebranie ogólne z dla rodziców młodszych grup, zapoznanie z kartami obserwacji dzieci.

    Stary Kadłub+ Stara Błotnica

    5.

    24 stycznia 2019 r./

    czwartek

     

     

    zebranie z dyrektorem 15.00

    Dzień spotkań z rodzicami uczniów, klasy                I- VIII oraz klasami gimnazjum.

    - przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów;

    klasowego, omówienie ewentualnych problemów itp.

    Wychowawcy w salach przeprowadzają zebrania z rodzicami.

     

    Wszyscy nauczyciele pozostają                       w pokoju nauczycielskim do dyspozycji rodziców od godz. 15.00- 17.00

     

    6.

    7 marca 2019

    czwartekateki rodziców od godz. 15.3

     

    godz. 15.00- 17.00

     

    Dzień otwarty dla rodziców.

    Obecni wszyscy nauczyciele, zgodnie z wykazem sal.

     

    Zebrania dla klasy III gimnazjalnych oraz klas VIII

     

    Nauczyciele odpowiadają na kwestie indywidualne rodziców.

    Informacje dotyczące postępów uczniów.

    Zapoznanie z przebiegiem egzaminu gimnazjalnego.

    7.

    29 kwietnia 2019

    poniedziałekateki rodziców od godz. 15.3

     

    godz. 14.30

     

    Przedstawienie diagnozy gotowości szkolnej- grupa sześciolatków.

    Stara Błotnica

     

    7.

    14 maja 2019

    /wtorek

     

    godz. 15.00- 17.00

     

    Dzień otwarty dla rodziców.

    Obecni wszyscy nauczyciele, zgodnie z wykazem sal.

     

     

    Nauczyciele odpowiadają na kwestie indywidualne rodziców.

    Informacje dotyczące postępów uczniów.

     

    8.

       14 maja 2019

    /wtorek

     

    godz. 14.00

     

    Dzień otwarty dla rodziców przedszkolaków.

     

     

     

    Stary Kadłub+ Stara Błotnica

    9.

    28 maja 2019

    /wtorek

     

    godz. 15.00- 17.00

     

    Wychowawcy- powiadomienie rodziców o rocznych ocenach przewidywanych zachowania oraz z przedmiotów.                                          Sprawy bieżące dotyczące uczniów.

    Omówienie formuły zakończenia roku szkolnego z rodzicami klas III gimnazjum.

    Wychowawcy w salach przeprowadzają zebrania z rodzicami.

     

    Wszyscy nauczyciele pozostają w pokoju nauczycielskim do dyspozycji rodziców od godz. 15.00- 17.00

     

     

    10.

    12 czerwca 2019

    /środa

     

    godz. 14.00

     

    Podsumowanie pracy oddziałów przedszkolnych.

     

     

     

    Stary Kadłub+ Stara Błotnica

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    zenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania”;

    „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”.