• Terminy klasyfikacji

    śródrocznej i rocznej w roku 2017/2018

     

    Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej 2017/ 2018

    Termin wpisania ocen klasyfikacji śródrocznej do dziennika lekcyjnego.

    8 stycznia 2018 r.

    Termin klasyfikacji śródrocznej

    - zebranie rady pedagogicznej szkoły podstawowej i klasyfikacja śródroczna uczniów szkoły podstawowej z klasami gimnazjalnymi

     

    10 stycznia 2018 r./środa

    Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach, w tym niedostatecznych i nagannych- na zebraniu z rodzicami.

     30 maja 2018 r. / środa

    Termin wpisania ocen klasyfikacyjnych rocznych do dziennika

     13 czerwca 2018 r./ wtorek

    Termin klasyfikacji rocznej

     

    -zebranie rady pedagogicznej szkoły podstawowej i klasyfikacja roczna uczniów szkoły podstawowej z klasami gimnazjalnymi

     

    15 czerwca 2018 r. piątek