• W budynku w Starym Kadłubie mieszczą się 2 oddziały przedszkolne:

      - grupa 5-latków  z wychowawczynią p. Anetą Munik
      - grupa 2,5- 4- latków z wychowawczynią p. Wioletą Korczak i p. Anetą Siek