•  9 maja 2018 r. w grupie 5-latków odbyły się zajęcia otwarte dla Rodziców. Taka forma pozwala Rodzicom zaobserwować swoje dziecko w czasie zabawy i pracy w grupie rówieśniczej .Zajęcia te umożliwiają również zapoznanie ze sposobem pracy nauczyciela w przedszkolu.
          Tematyka zajęć była podsumowaniem wiedzy dotyczącej łąki i jej mieszkańców. Dzieci aktywnie uczestniczyły      w zabawie- muzyczno ruchowej, wykazywały się znajomością mieszkańców łąk ze szczegółami z ich życia,utrwalały orientację w przestrzeni a na zakończenie stworzyły dzieło "Biedronki na łące" techniką origami z koła.  Część zajęć prowadzona była metodą edukacji przez ruch wg D. Dziamskiej. Ta metoda (w atmosferze zabawy) zaspokaja dziecięcą potrzebę poruszania się w przestrzeni, 
    więc chyba dlatego jest szczególnie lubiana  przez grupę. Dzięki zintegrowanej aktywności wielu części ciała, zmysłów i procesów umysłowych rozwija się wyobraźnia przestrzenna niezbędna do uczenia się.
          Przedszkolaki były zadowolone, że mogły popisać  się przed mamami swoją wiedzą i umiejętnościami.

     

   • Lista galerii