• Rada Rodziców w Publicznej Szkoły Podstawowej

    im.  Ojca Świętego  Jana Pawła II

     w Starej Błotnicy

     

     rok szkolny 2018/ 2019

                

    L.p.

    Imię i nazwisko rodzica

    Oddział, do

     którego

    uczęszcza

    uczeń/ dziecko

    1.

    Sebastian Siurnik

    OP- 3l Kadłub

    2.

    Katarzyna Smagowska

    OP-4 Kadłub

    3.

    Anna Sikorska

    OP-6

    4.

    Beata Kiliańska

    I

    5.

    Piotr Gościnny

    II a

    6.

    Małgorzata Fercho

    II b

    7.

    Katarzyna Archanowicz- zastępca przewodniczącej

    III

    8.

    Renata Gagacka

    IV

    9.

    Magdalena Dabińska- przewodnicząca

    V a

    10.

    Monika Dobosz

    V b

    11.

    Joanna Sobieraj

    VI

    12.

    Grzegorz Kowalik

    VII

    13.

    Bogumiła Szymańska

    VIII

    14.

    Renata Kocon

    III a

    15.

    Renata Szymańska- skarbnik

    III b