• Innowacje pedagogiczne realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Błotnicy

    w roku szkolnym 2018/ 2019

    L.P

    Tytuł innowacji

    Nauczyciel prowadzący

    Klasa biorąca udział

    Czas trwania

    Uwagi

    1.

     „Drogami Jana Pawła II”

    o. Sebastian Gierszewski

    III

    04.09. 2018- 21.06.2019

    Zajęcia pozalekcyjne 1 godz. tygodniowo, w ramach godziny wyznaczonej przez Dyrektora

    2.

    „Trzeciaki uczą się grać w szachy”

    Elżbieta Malczewska

    III

    17.09. 2018- 19.06.2019

    Zajęcia pozalekcyjne 1 godz. tygodniowo, w ramach godziny wyznaczonej przez Dyrektora

    3.

    „Profilaktyka wad postawy poprzez zabawę i aktywność ruchową”

    Agata Szatan

    II

    17.09. 2018- 19.06.2019

    Zajęcia pozalekcyjne 1 godz. tygodniowo

    4.

    „Gry i zabawy z matematyką”

    Aneta Krawczyk

    I

    wrzesień 2018- czerwiec 2019

    Zajęcia pozalekcyjne 1 godz. tygodniowo, w ramach godziny wyznaczonej przez Dyrektora

    5.

    „Nie migaj się od migania”

    Magdalena Szymańska

    dzieci z poszczególnych klas

    wrzesień 2018- czerwiec 2019

    Zajęcia pozalekcyjne 1 godz. tygodniowo, w ramach godziny wyznaczonej przez Dyrektora, nauczyciel ukończył Kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie A1 oraz A2 120 godz.

    6.

    „Projekt Edukacyjny Wąż”

    Robert Kierzkowski

    IV

    listopad 2018- czerwiec 2019

    Zajęcia pozalekcyjne 1 godz. tygodniowo, w ramach godziny wyznaczonej przez Dyrektora- koło techniczne

    7.

    „Opowieści dziwnej treści- ćwiczenia w twórczym pisaniu”

    Agnieszka Kucharczyk

    IV

    wrzesień 2018- czerwiec 2019

    Zajęcia pozalekcyjne 1 godz. tygodniowo, w ramach godziny wyznaczonej przez Dyrektora- koło polonistyczne

    8.

    „Elementy planu daltońskiego w grupie cztero       i pięciolatków”

    Aneta Munik

    4 i 5 -latki

    15.10. 2018- 19.06.2019

    W ramach zajęć wychowawczo- edukacyjnych.

    9.

    „Zastosowanie matematyki w życiu codziennym”

    Agnieszka Strzelczyk

    V a

    październik 2018- czerwiec 2019

    Zajęcia pozalekcyjne 1 godz. tygodniowo, w ramach godziny wyznaczonej przez Dyrektora- koło matematyczne